#10 Lovisa Berglund

Lovisa Berglund

Vi lever i en föränderlig tid där allt fler människor föds, flyttar över nationsgränser och tar sig ur fattigdom. Ur detta kommer enorma möjligheter, men också utmaningar.
Både globalt och lokalt. Hållbarhet är en ekonomisk, ekologisk och social fråga.
Ett smart och hållbart samhällsbygge handlar om att hitta synergieffekter mellan dessa tre faktorer. Jag är övertygad om att det är möjligt. Vi kan bygga bort segregationen samtidigt som vi minskar miljöbelastningen från bostäderna. Vi kan öka människors mobilitet samtidigt som vi minskar utsläppen från avgaser.
Vi kan minska bilens plats i stadskärnan samtidigt som vi gynnar företagen och människorna istället.  Visst är det bra?

 

 

 

 

För att nå dit vill jag
  • premiera byggande i trä och andra hållbara material
  •  premiera gång, cykel och kollektivtrafik före bilar vid planering och underhåll av vägar
  • aktivt arbeta för en levande stadskärna
  • planera för blandad bebyggelse och boendeformer i alla områden, inklusive kollektiva lösningar.

 

 

 

 

 

 

Jag heter Lovisa Berglund, är 22 år gammal och studerar till civilingenjör vid Linköpings Universitet.
Jag tror på en ljus och grön framtid. Därför måste vi agera NU.