#3 Birgitta Rydhagen

Birgitta Rydhagen

Jag tror på modiga medborgardialoger, där invånare får förtroende och ansvar att vara med och skapa utvecklingen av samhället.
I Linköping finns ett stort jobb att göra när det gäller inkludering och minskad segregation. Att vi ska bli en mänskliga rättigheter-kommun gör att vi behöver bli ännu bättre på att möta invånare jämlikt – inte lika – för att fler ska bli mer delaktiga.

 

Det behövs
  • individanpassade utbildningar och stöd ut i arbetslivet för nyanlända och arbetslösa,
  • socialt arbete ute i bostadsområden,
  • sociala aktiviteter för äldre och för äldre personer med funktionsnedsättningar, och
  • mer inkluderande fritidsverksamheter för ungdomar och unga vuxna.

 

Allt detta behöver kommunen skapa tillsammans med dem som berörs, och tillsammans med föreningslivet.

 

Jag tror att Linköpings invånare behöver vara delaktiga när vi utformar det hållbara samhället och ta itu med de stora miljöfrågorna. Vi vet att det finns en stor oro för klimatförändringar och hotade ekosystem i samhället, men frågorna drunknar ofta i mediebruset. Vi behöver hitta sätt att lyssna på röster som inte är vana att bli hörda. Jag vill att Miljöpartiet fortsätter att vara en förstärkare för de rösterna.

 

Jag har varit forskare och lärare i 20 år, och jag vill bidra med mina erfarenheter för att bygga ett hållbart Linköping de kommande fyra åren.