#4 Gunnar Gustafsson

 

 

 

 

 


Gunnar Gustafsson

Tänk ett samhälle där vi kan leva våra liv med stor personlig frihet, samtidigt som vi inte tär på jordens resurser. Där vi kan färdas bra och tryggt utan att släppa ut koldioxid, kväveoxider eller andra luftföroreningar. Där maten i stor utsträckning är lokalt och ekologiskt producerad. Ett Linköping där vår natur är rik och vattnet är friskt i våra sjöar och vattendrag. En kommun där vi har en bra förskola, skola och äldreomsorg, samtidigt som det är lätt att driva företag, bygga hus och det finns bra möjligheter till kulturupplevelser, idrott och motion. Följ med och skapa framtidens Linköping!

  • Bättre möjligheter att färdas miljövänligt och säkert med cykel, buss, tåg och inte minst till fots.
  • Minska föroreningarna i vatten och i luften.
  • Se till så att det byggs fler billiga och miljöanpassade bostäder, t ex med mer trä i byggandet.
  • Bättre sopsortering där du kan sortera direkt i tunnan.
  • Göra det enklare att själv förverkliga sin dröm om att t ex bygga det hus du drömmer om eller starta den verksamhet du drömmer om.
Min morfar växte upp i huset utanför Linghem som jag bor i nu. Han jobbade som ombudsman för högerns ungdomsförbund när de deklarerade trohet till Hitler och nazismen. Han sade upp sig och var med och startade ett nytt demokratiskt ungdomsförbund. Jag är stolt över det morfar gjorde. Att han sa upp sig från jobbet när de valde en sida som hotade det Sverige han stod för. Hoten mot demokratin möter varje generation, ibland från höger ibland från vänster.
Jag drivs av drömmen om ett samhälle som är i samklang med miljön och naturen. Samtidigt som rätten att vi själva fritt får forma våra liv inom ramen för vad vi kan göra utan att naturen eller våra medmänniskor tar skada. Ett fritt samhälle är ett demokratiskt samhälle. Vi människor är sociala varelser, tillsammans kan vi forma ett hållbart samhälle med stora friheter för oss själva och för våra barn.

www.facebook.com/bykallan/