#5 Maria Moraes

Maria Moraes

NU måste vi bryta segregrationen i Linköping!
Linköping är en välmående kommun med stark ekonomi och tillväxt MEN vi är också en av Sveriges mest segregerade kommuner!
Jag är uppvuxen i Ryd och fick tack vare det uppleva språk, olika kulturer och hela världen på min bakgård tidigt i livet.
När vi var utanför området så tog vi oftast promenaden förbi universitet till Lambohov eller cykelvägen förbi Glyttingebadet till Skäggetorp.
Som barn är alla dessa områden en idyll med grönområden, lekplatser och bilfria kärnor i mitten.
Men när jag blev äldre såg jag också baksidan av det utanförskap som segrgrerationen mellan olika områden i Linköping skapade.
Hur många av de aktiviteter som erbjöds i stan aldrig var något som jag eller mina kompisar hade råd att åka till eller möjlighet att delta i. Hur många familjer kämpade med psykisk ohälsa, dålig ekonomi och svårigheter med att hitta sin plats i samhället.
Allt för att de osynliga gränserna mellan olika delar av Linköping stod ivägen för oss.
Det här måste få ett slut NU!

 

Linköping kan inte längre vara en av de mest segregerade kommunerna i Sverige och ALLA barn måste få växa upp på lika villkor!
Med ditt förtroende så vill jag lyfta den sociala hållbarheten i Linköpings stadshus och skapa ett hållbart Linköping med rättvisa förutsättningar för alla!

 

  • Satsa på tidigt förebyggande arbete! Öka insatserna för barn som utsätts eller riskerar att utsättas för försummelse, våld eller övergrepp.
  • Utveckla samarbete med sjukvården kring elevhälsan för att fler barn och unga som mår dåligt ska få hjälp tidigt!
  • Erbjuda skolbarn plats på fritidshem även om deras föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga !
  • Anställa en barnrättsstrateg och noga beakta barnrättsperspektivet i hållbarhetsbokslut i kommunen.
  • Planera för blandad bebyggelse och boendeformer i alla områden.

 

www.facebook.com/mariamoraesmp
www.mariamoraes.se
Instagram @mariamoraesmp