#8 Sharmineh Kakoulidis

Sharmineh Kakoulidis

Jag vill att barnens förskola och skola bedrivs fördomsfritt och normkreativt för att stärka mångfalden.
Normkreativt värdegrundsarbete borde vara en naturlig del i våra förskolor och skolor där barnen lär sig verktyg för att ifrågasätta, kreativt granska normen och lära sig vad god kamratskap och inkludering innebär. Det är genom att inkludera och respektera varandras olikheter som vi och våra barn lägger grunden för ett solidariskt samhälle.

 

Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar sjunker ner i åldrarna.
Jag vill jobba för  det preventiva arbetet inom vård och skola. Där insatser sätt in innan problemen tar vid. Här behöver samarbetet mellan elevhälsan, regionen och socialtjänsten stärkas. Ett sätt att komma åt den fysiska ohälsan är att bredda idrotten och inte enbart premiera elitidrotter.
Folkhälsoarbetet behöver stärkas genom att utöka innehållet i idrottslektionerna och uppmuntra till rörelse och hälsa som följer med livet ut. Dans, yoga, kampsporter, bollidrotter, gymnastik och idrottslekar borde vara självklara inslag för att skapa en mångfald av idrotter för våra barn och stärka deras hälsa och självförtroende.

 

För en bra hälsa behövs bra mat.
Jag vill att alla våra barn ska serveras ekologisk, närproducerad och näringsrik mat. All form av matsvinn ska minska i de kommunala- och regionala verksamheterna. Lika viktig är den inom- och utomhusmiljö som våra barn vistas. Dessa miljöer ska vara giftfria och jag vill jobba för att farliga kemikalier som finns i produkter och mat som omger våra barns vardag ska fasas ut.
Det här är mitt sätt att jobba för barnens rättigheter. Inom MP är vi många som brinner för att stärka barnens rättigheter och jag är stolt att vara del av detta och det är NU det gäller!