Grön landsbygd och hög matkvalitet

Tillgången till en frisk natur bidrar till en god hälsa, och är viktigt för vårt välbefinnande.

 

Ett hållbart samhälle kräver en tydligare koppling mellan tätort och landsbygd. Livsmedelsproduktion, friluftsliv och samhällsservice länkar samman olika delar av kommunen. För att stimulera utvecklingen mot bättre miljö och en aktiv grön landsbygd vill vi satsa på fler gröna jobb och locka fler att utbilda sig inom gröna näringar, som är verksamheter inom jord, skog, vatten, trädgård och landsbygdsmiljöer.

 

Det nära småföretagandet ska främjas genom att underlätta för mindre företag att delta i kommunens kost- och måltidsupphandlingar. Vi vill utveckla en lokal och hållbar turism, som också ger fler jobb på landsbygden. Det kan ske genom att knyta ihop vandringsleder, kanot- och vattenleder, gårdsbutiker, konstnärsateljéer och caféer till tydliga besöksmål.

 

 

Vi kommer att arbeta för att all upphandling av mat i kommunen så långt det går är säsongsanpassad, ekologisk, närproducerad och producerad med bästa möjliga djurskyddskrav. Vår ambition är att nå nära 100% ekologiskt eller närproducerat. Livsmedels klimatpåverkan ska också vägas in, bland annat genom att minska andelen kött och mejeriprodukter. Kommunen ska aktivt använda upphandlingsmyndighetens rekommendationer för att säkerställa sådana krav. Utbudet av etiskt certifierade produkter måste också öka i en snabbare takt genom vårt engagemang som Fairtrade City. Kommunen ska ställa samma krav på matens kvalitet oavsett upphandlingsform – grossistavtal, avtal med detaljhandel eller upphandlad omsorgsverksamhet.

 

För att maten ska hålla en hög kvalitet ska den tillagas så nära konsumenten som möjligt. Det är också viktigt att minska matsvinnet. Det kan ske genom information och smart hantering av maten. Mat som ändå blir avfall måste i högre grad komma till nytta i biogasproduktionen.