Ett grönt samhälle

Linköpings kommun växer och det ställer krav på att alla delar av samhällsbygget fungerar. Vi vill se ett grönt Linköping där alla har nära till grönområden, kollektivtrafik och service.

 

Vi vill se ett Linköping där det naturliga transportmedlet är klimatsmart och där alla har en trygg boendemiljö.

 

En levande innerstad med handel, caféer och ett pulserande stadsliv gör Linköping mer attraktivt. Vi vill därför prioritera arbetet för en levande stadskärna.

 

Stadsodling och kolonilotter kan bidra både till ökad grannsamverkan i bostadsområden och till försörjning genom småskalig produktion för lokala restauranger och torghandel. Det ökar andelen närodlat, skapar fler jobb, tar till vara kreativitet och kunskap samt gör Linköping grönare och mer attraktivt.

 

Linköping ska kunna erbjuda bra bostäder för alla människor och plånböcker. För att minska segregation måste alla stadsdelar och tätorter innehålla olika typer av bostäder. Idag är det svårt att få tag på billiga lägenheter, vilket gör det tufft för dem som har låga inkomster. Därför behöver vi prioritera bostadsbyggen som ger låga hyror och öka hyresgästernas möjligheter att påverka vid renoveringar. Samtidigt vill vi att bostäder ska byggas med god kvalitet i hållbara, giftfria material med låg energiförbrukning. Vi vill att kommunen kräver att de här olika behoven uppfylls när byggföretag tilldelas mark.

 

Genom att i första hand bygga ut områden med befintlig bebyggelse kan marken utnyttjas bättre, avstånden kortas och bilberoendet minskar. Samtidigt sparas på den bördiga åkerjorden. God jordbruksmark behövs för att trygga framtida matförsörjning.

 

Flera av kommunens mindre tätorter har redan idag goda kommunikationer. Dessa tätorter behöver växa, få en större varitaion av bostäder och tillgång till en god service. Genom att främst bygga flerbostadshus ökar variationen och minskar markbehovet.

 

Vi vill förbättra hela cykeltrafiksystemet, med expresscykelvägar och effektiv snöröjning, så att cykeln blir ett attraktivt transportmedel året runt. Gång, cykling och kollektivtrafik ska prioriteras. För att underlätta byte av färdmedel vill vi införa knutpunkter i stadens utkanter där det finns säker parkering för bil och cykel. Vi kommer också arbeta för goda möjligheter att tågpendla.