Kultur och fritid

Vi vill sätta det egna skapandet och rörelsen i centrum. Alla ska ha möjlighet till en rik fritidssysselsättning.

 

Det behövs ett fokuserat arbete för att nå grupper som är underrepresenterade idag. Unga tjejer, äldre, transpersoner, personer med funktionsnedsättning och personer med låg socioekonomisk nivå är de som har sämst möjlighet till en rik fritidssysselsättning. Vi vill se till att så att så många som möjligt får utveckla sina intressen.

 

Linköpings många studenter bidrar med kreativitet och nytänkande till kommunen. De ger staden liv och rörelse också på kvällstid. Evenemangsutbud och fritidsaktiviteter behöver ta hänsyn till studenters olika behov och intressen.

 

Rörelse är viktigt både för den fysiska och psykiska hälsan. Vi vill rusta upp Ryds motionscentrum och skapa nya spontanidrottsplatser. För att det ska finnas en bred och tillgänglig verksamhet vill vi utveckla samarbetet med idrottsföreningar och studieförbund. De idrottshallar som finns täcker inte behovet. Fler behöver byggas eller rustas upp. Även om barns och ungas idrottande är i fokus ska elitlagen kunna utvecklas. Vi ska ha fritidsbanker där det går att låna idrottsutrustning.

 

Konstgräsplanerna är en av de stora spridarna av mikroplaster i vår kommun. Därför är det viktigt att omgående byta ut granulatet i dessa planer till giftfria alternativ.

 

Att bredda kulturutbudet och möjligheten till skapande är viktigt. Film, nycirkus, spel och spelutveckling är några av de områden som ska ges utrymme att få en stabil verksamhet i Linköping.

Med ett mediepedagogiskt filmcentrum med medieforskning där vi samlar skolbio, filmskapande, spelutveckling av såväl digitala som analoga spel kan vi möta den digitaliserade framtiden. Det är demokratiskt viktigt att alla får kunskap om hur media är uppbyggda.

 

Vår vardag påverkas allt mer av digitaliseringen. Därför behöver vi se till att alla medborgare har tillgång till digitala plattformar och vet hur de används.

 

Friluftsmuseet Gamla Linköping har en viktig roll i att bevara och visa vårt kulturarv. Ett besökscenter med Naturum för Tinnerö eklandskap skulle bli en naturlig port för både östgötar och turister till vår kulturarv och vår kulturmiljö.