Våra toppkandidater Rebecka Hovenberg och Björn Immerstrand

Rebecka Hovenberg

Jag har brunnit för miljöfrågan sedan jag var liten och startade min första miljöorganisation när jag var 9 år för att rädda regnskogen. När jag fick barn 2009 kände jag att jag måste göra mer för att se till att mina och andras barn får ta över en planet som går att bo på. Då engagerade jag mig i Miljöpartiet.

 

 

Vi vet att jordens temperatur stiger och nu har blivit en grad varmare jämfört med före industrialiseringen. Ändå fortsätter utsläppen, inte minst här i Sverige där vi per person släpper ut i snitt 11 ton CO2/år. En hållbar nivå är 1-2 ton/person och år. För att klara att minska utsläppen kan vi inte lägga över ansvaret på varje enskild person, utan vi måste politiskt skapa smarta systemlösningar som gör det lätt att göra rätt.
Vi vet också att människor mår bra av grönska, ren luft och mat av bra kvalitet. Tillgång till detta bidrar till ett hållbart samhälle.
Fastän staden växer måste gröna ytor och gröna stråk som binder samman biologiskt värdefulla miljöer bevaras och utvecklas, så att växter och djur kan sprida sig däremellan och människor lätt kommer ut i vacker natur.
Jag vill arbeta för att:
  •  Linköping tar ledartröjan i klimatarbetet
  •  Anpassar kommunen för kommande klimatförändringar
  •  Inrätta fler naturreservat och bevara och utveckla Linköpings gröna stråk och grönområden
  •  100% ekologisk eller närproducerad mat serveras i kommunens verksamhet.
  •  Skapa säkra gång- och cykelvägar vid förskolor, skolor och lokaler för barns och ungas fritidsaktiviteter.

 

 
Björn Immerstrand

Resultatet i höstens val kommer att påverka de mest som saknar rösträtt… våra barn och våra barnbarn. Vår generation kommer att bedömas utifrån vår förmåga att flytta fokus från våra egna kortsiktiga önskemål till kommande generationers möjlighet att leva sina liv i trygghet på en levande planet. Kommer vi att bli den generation som vänder utvecklingen mot ett hållbart samhälle eller blir vi den generation som slutligen gjorde vår planet omöjlig att leva ett gott liv på? Det är lätt att känna vanmakt. Vad spelar det för roll vad vi gör? Men det är vanskligt att tänka så.
Vi måste göra allt vi kan – ska vi vara en del av lösningen eller en del av problemet?
Om jag får förtroendet kommer jag att jobba stenhårt med fokus på frågor relaterade till våra barn:
  • Nå målet om ett koldioxidneutralt Linköping till 2025.
  •  Satsning på att förebygga och minimera psykiskt ohälsa bland barn och unga.
  • Arbeta för säkra trafiklösningar så att fler barn får möjlighet att gå eller cykla till skolan.
  • Anställa en barnrättsstrateg och noga beakta barnperspektiv vid samhällsplanering.
  • Erbjuda skolbarn plats på fritids även om deras föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga. Vi måste sätta igång NU!