Vårt kommunpolitiska program

Miljöpartiet de gröna

Vi vill vara en röst för dem som inte kan göra sina röster hörda. Vår ideologi utgår från tre solidariteter:

  • solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
  • solidaritet med kommande generationer
  • solidaritet med världens alla människor

En grönt samhälle bygger på en helhetssyn – allt i det ekologiska systemet hänger ihop och är beroende av varandra. Miljöpartiet de gröna uppstod ur rörelser för miljö, solidaritet, jämställdhet och fred. Vi är ett politiskt alternativ för alla som erkänner de sociala, ekologiska och ekonomiska utmaningar som mänskligheten står inför och som vill möta dem med aktiv politik som gör skillnad i människors vardag.

 

Nu! Klimatet kan inte vänta

Snart är det dags för planetens kanske viktigaste val. Ett val som handlar om att vi ska kunna titta våra barnbarn i ögonen och säga att vi gjorde allt vi kunde. Ett val där ett hårdare slit- och slängsamhälle står mot tron på en modern och hållbar värld där vi tar hand om varandra. Ett val där att köra på som vi alltid har gjort står mot nya smarta lösningar.

 

Konkret handlar det om att göra allt vi kan för att sänka utsläppen, skydda djur och natur, öka jämställdheten och minska de sociala orättvisorna. Men det är bråttom. Och många partier vill ta tag i det här, ja…sen nån gång.

 

Men klimatkrisen går inte att skjuta fram. Det är nu vi ska lösa det här. Det är nu vi ska vara modiga. Det är nu vi ska ta de viktigaste politiska besluten. Det är nu vi tillsammans ska ta hand om planeten. Det går inte att blunda längre.

 

Det gröna samhällsbygget

I september 2015 antog FN:s generalförsamling en historisk resolution med 17 globala mål för en bättre värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Linköpings kommuns framtid är beroende av den globala utvecklingen och Linköping kan också påverka den. Målen i Agenda 2030 ska därför vara styrande i kommunens vision om ett hållbart samhälle.

 

Cirkulär ekonomi, där allt ingår i ett kretslopp, behöver vara en självklar och viktig del i samtal om ekonomisk utveckling och resurshantering. Samverkan mellan kommunen, universitet och näringsliv kring gröna innovationer och anställningar med ett socialt ansvarstagande bidrar till en sund och blomstrande arbetsmarknad. Nya arbetssätt, digitala tjänster och hjälpmedel ska snabbare komma på plats.

 

Linköping har en god ekonomi och en låg skattesats. Det är ändå en utmaning att klara framtidens välfärd. Miljöpartiet kommer att prioritera nödvändiga förstärkningar i kommunens verksamheter före en bibehållen skattesats.

 

Läs mer om vår kommunpolitik när det gäller:

Klimat

Miljö och biologisk mångfald

Skola och utbildning

Barns rätt till en bra uppväxt

Ett grönt samhälle

Medmänsklighet och välfärd

Grön landsbygd och hög matkvalite

Trygghet och delaktighet

Kultur och fritid